Ziyaretçi Mesajları

 sığırcıuşağı köyünü hiç görmedm fakat oralıyım ve özlemini çekiyorm ve hayatım boyunca hiç gitmedm fotograf albümünüzü biraz daha genişletirsenz sevin...

 Bütün amcaoğullarıma selam olsun.Ben Çobandere Köyü Halıcı mezrasında yaşayan ailenin lakaplarını merak ediyorum....

 garip yaylasında hayatını kaybeden ali ve ahmet incesu kardeşlerime alahtan rahmet ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum...

 ben malatya ya küçükken gittim ancak şotiği yani ailemin köyünü görmedim.Resimlerinize ve yazdıklarınıza bakarak orayı tanıdım teşekkür ederim....

 Merhaba Şötik li dostlar aslımız atma aşiretinden olup dedemiz Şötik köyünden Hekimhanın Güvenç Köyüne ikahmet etmiş dedmin ismi Kürt Hüseyin dir baba...

Tüm Mesajlar...

Email

Gelişmeleri takip etmek için email adresinizi bize gönderebilirsiniz.

email:  

ŞOTİK (ÇOBANDERE) KÖYÜ HAKKINDA

Bağlı Bulunduğu İl: Malatya
Bulunduğu İlçe: Arguvan
Telefon kodu: 422
Posta kodu: 44960

Çobandere Köyü Arguvan ilçesinin 27 km. Kuzey doğusunda bulunmaktadır. Köyün doğusunda Sığırcıuşağı ve Yoncalı Köyleri, batısında Hekimhan ilçesinin Yukarı Saz Köyü ve Yamadağı, güneyinde Göçeruşağı Köyü bulunmaktadır. Çobandere Köyü, Atma Aşireti'nden olup, yaklaşık 350 yıl önce kurulduğu sanılmaktadır. Yöremizde en çok araziye ve mezraya sahip köydür. Toplam 22 mezrası bulunmaktadır.

Mezraları: Aşağıkonak, Kavunluk, Terpınar, Başıbüyükler, Koru, Çamurluk, Boztepe, Ati Küllük, Eşkınlı, Veli Mezrası, Kızıltaş, İncesu, Çadırlı, Çemikan Çamaşırpınarı, Elmakolu, Urumharabası, Göller, Kurugöl, Aktaş, Kınıkderesl ve Durmuşpınar'dır. Bu mezralardan Başıbüyük, Elmakolu ve Göllermezrası göç nedeniyle tamamen boşalmıştır.

Çobandere Köyü, Şotik ismiyle eskiden nahiye olarak hizmet vermiş olup, yaklaşık 50 yıl önce hükümet binasının yıkılması nedeniyle nahiye geçici olarak Yoncalı (Birik) Köyüne verilmiştir. Çobandere Köyü'nde Battal Çıplak ve Mustafa Çıplak uzun müddet nahiye müdürlüğü yapmıştır.

Eşkınlı'da Kilis Tepesi diye adlandırılan yerde Haraba Mevkii bulunmaktadır. Buranın eskiden büyük bir yerleşim yeri olduğu söylenir. Burada ki tepede kilise harabesinin taş direkleri ve ev temelleri bulunmaktadır. Aşağıkonak mezrasında harabe diye adlandırılan yerde ev temellerine rastlanılmaktadır. Köyün Aşağıkonak mezrasının Haraba çevresinde Emir Hasan ziyareti, Çamurluk mezrasının 1 km. batısındaki tepede de şehitlik denen bir ziyaret bulunmaktadır. Bu ziyaretlerde bulunan mezarın etrafı taşlarla çevrilmiş olup, bu mezarlarda yatan kimselerin ne zaman yaşadıkları ve kim oldukları bilinmemektedir. Halk bu ziyaretlere adak adar, dilek diler, hastalarına şifa dileklerinde bulunurlar. Ayrıca aynı durumda Eşkınlı mezrasının Yelli Tepesinde de mezarın etrafı taş yığınlarıyla çevrili bir ziyaret bulunmaktadır. Buraya da adaklar adanır, dilekler dilenir.

Kınık deresinde Koca Haydar ziyareti bulunmaktadır. Bu ziyaret, soğuk suyu olan bir çeşmedir. Çeşmenin bol suyu olmasına rağmen Kasım ayında kurur, Nisan ayında akmaya başlar. Köyün Veli mezrasında Uyuz çeşmesi bulunmaktadır. Uyuz çeşmesinin suyu ılıktır. Uyuz çeşmesinin suyunun uyuz ve deri hastalıklarına iyi geldiği söylenir. Köyün Kavunluk mezrasının yaklaşık 700 metre güney doğusunda yaz-kış ılık akan bir çeşme de bulunmaktadır. Çeşme dere yatağından 1,5 metre yükseklikte olup, kayanın içinden gelmektedir.

Çobandere Köyü orman sahası içerisindedir. Köyde bulunan orman, meşe ağaçlarından olup, Malatya orman işletmesi şefliğinin kontrolünde 7 yıl kesim yapılmıştır. 1996 yılı içerisinde kesim yapılmamış olup, 1997 yılında tekrar kesim yapılmıştır. Orman sahasında kurt, tilki, ayı, tavşan ve keklik gibi hayvanlar bulunur. Eskiden zevk ve spor için avcılık yapanlar vardı. Ancak son zamanlarda avcılık yapılmamaktadır. Dışarıdan gelen yabancı avcıları da köy halkı bırakmamaktadır.

Köyün sulu arazisi azdır. Sulu araziye elma, kavak ve az da olsa kayısı ağaçları dikilmiştir. Arazinin bir kısmana da yonca ekimi yapılmıştır. Köyün en önemli geçim kaynağı hayvancılıktır. Eskiden köyde 15 bin küçükbaş, 2500 adet büyükbaş hayvan bulunmakta iken bugün köyde sadece 5000 küçükbaş hayvan, 1500 adet de büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Hayvanlar köy hudutları dahilinde otlatılmaktadır. Köyün bulunduğu yer arıcılığa elverişli olmasına rağmen köyde 250-300 adet arı kovanı bulunmaktadır. Köyün geçim şartları ve çalışma şartlarının kısıtlı olmasından dolayı köy sürekli dışarıya göç vermektedir. Köyün dışarıda 800 hanesi bulunmakta olup, onlardan 600 hanesi İstanbul da diğerleri ise değişik yerlerdedir.

Köyde elektrik, telefon bulunmaktadır. Köyün 3 km. yolu ham topraktır. Mezralar arası yollar yok denecek kadar azdır. Yağışlı havalarda irtibat tamamen kesilmektedir. Koru, Kuru Göl ve Kızıltaş mezralarında ilkokul bulunmakta olup, köy merkezi ve Koru mezralarının okulu kapalıdır. Yakın bir zamana kadar açık olan Kızıltaş Mezrasının okulu da artık kapalıdır.

Köyün yaklaşık %98 i okur-yazardır. Köyde son padişah Vahdettin döneminde hazinede çalışan bulunmaktaymış. Günümüzde ise çok sayıda öğretmen, mühendis, avukat, savcı, hakim bulunmaktadır.
KAYNAKLAR:
1-Eski Arguvan Nüfus Müdürü, Sayın Halil Yazgan'ın kişisel arşivi.
2-http://www.arguvan.info sitesi.

 Sitenin açılışından beri 280573 kişi ziyaret etti